top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu 13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup sözleşme, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi1.

Taraflar 1,1.

SATICI:

Ünvanı: Serisan Baskı ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: İstiklal Mah. Çark cad. No:303/A Serdivan / SAKARYA

Gümrükönü V.D. 7630890589

Telefon: +90 (264) 277 56 56

Web: https://www.serisan.net

 

1,2. ALICI:ADI / Doğum Yeri / Ünvanı: (online sipariş müşterisi.)Adresi:Telefon:E-Posta:2. Sözleşmenin içeriğiİşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.serisan.net İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve Satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.3. Sözleşme ve isim ÜRÜNElektronik ortamda alınan Ürün / ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim Alacak Kişi, Teslimat Adresi, Kişisel Bilgileri, Kargo ücreti işbu formun gönderildiği sırada müşterinin beyan ettiği ve ödeme yapılan tutara karşılık gelen tutardaki gibidir.4. Genel Hükümler4,1. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme ve isim ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgilendirmeyi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.4.2. Sözleşme ve isim; ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI' ya siparişlerdeki gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda 3. maddede yazan Kargo ücreti, aksi belirtilmediği takdirde, ALICI tarafından ödenir.4,3. SATICI, sözleşme ve isim ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte dağıtma edilmesinden sorumludur.4,4. Ürünün ALICI'ya ya da bildirdiği kişiye teslimatı için; işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylanması ve Satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ya da banka kayıtlarında IPTAL edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.4,5. SATICI Mücbir Sebepler ile nakliyeyi engelleyen hava Muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme ve isim ürünü suresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ALICI siparişin IPTAL edilmesini, sözleşme ve isim ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, / teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir ve. ALICI'nın siparişi IPTAL etmesi halinde ödediği tutar 10 Gün içinde kendisine nakten yada defaten ödenir.4,6. Ürünün tesliminden önce ALICI'ya ait Kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce Haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka'nın ya da ilgili finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 Gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.4,7. Garanti belgesi ile Satılan ürünlerden olan ya da olmayan ürünlerden arızalı ya da bozuk olanlar, Garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması İçin SATICI'ya gönderilebilir. Gönderildiği takdirde Kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.4,8. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerini Kabul ettiğini ve hükümlere uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder.4,9. İşbu Sözleşme maddeleri ile ALICI ve SATICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından Elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.5. CAYMA HAKKI5,1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.5,2. Kullanıcı siparişini, 1 saat içinde Üye Kontrol panelinden sipariş durumunu Kontrol ederek, +90 264 277 56 56 numaralı telefondan ve serisan@serisan.net Posta Adresi yada İletişim formunu kullanarak siparişini IPTAL edebilir.Ürün dağıtma alınmadan Geri gönderilebileceği gibi dağıtma alındıktan sonra ambalajı açılmadan (7) Gün içinde Geri yollanması durumunda da iade talebi kabul edilir.5,3. Tüketicinin Özel İstek ve talepleri uyarınca üretilen Ya da üzerinde da ilaveler ya değişiklik yapılarak kişiye Özel hale getirilen mallarda Tüketici cayma hakkını kullanamaz.6. UYUŞMAZLIKLARIN Çözümüİşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI 'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.İşbu Sözleşme 01-01-2021 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.Sözleşme koşullarını okudum ve kabul ediyorum.
Garanti: Yüklemiş olduğunuz fotoğraflar ve hediyelik ürünler müşteri memnuniyeti garantilidir. Hazırlık ve kargolama süreci 5 iş günüdür, siparişleriniz kargolandıktan 3-4 iş günü sonra kargo şirketi tarafından adresinize teslim edilir.

İade: Kargo sürecinden ya da bizden kaynaklanacak her türlü problemde iade hakkınız mevcuttur.

İptal: Fotoğraflarınızı yükleyerek tamamladığınız siparişinizi 1 saat içinde iletişim yollarımızdan bize ulaşarak iptal edebilirsiniz. 1 saati geçen siparişler ise iptal edilemez.

Gizlilik Politikası & KVKK

Serisan Baskı ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti, kullanıcıların kendisine www.serisan.net adlı web sitesi (“Web Sitesi”) veya Mobil Uygulamaları üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri üçüncü kişilerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamı ve kişisel verilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. Serisan Baskı ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti'nin Kişisel Veriler Politikası aşağıda yer almaktadır.

IP numaraları: Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde/mobil uygulamalarda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için; www.serisan.net, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel (anonim) bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Anonim veriler: www.serisan.net tarafından talep edilen bilgiler, kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi / Mobil Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler www.serisan.net ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından (kullanıcının kimliği ifşa edilmeden) anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma, kişiye özel paket/teklifler sunma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Başka sitelere bağlantı verilmesi: www.serisan.net, web sitesi/mobil uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. www.serisan.net, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Banka/kredi kartı bilgileri: www.serisan.net, veri iletiminde 128 bit şifreleme algoritması, bilgi güvenliği sağlayan SSL sertifikası ve kurumsal güvenlik sağlayan EV sertifikası (yeşil bar) kullanmaktadır. Kullanıcıların banka/kredi kartı bilgileri yalnızca satın alma işlemi sırasında banka veya ödeme kuruluşu tarafından kullanılır ve hiçbir şekilde veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. www.serisan.net kullanıcıların bir sonraki satın alma işlemlerini kolaylaştırması için PCI DSS sertifikalı kurumlar aracılığıyla kart bilgilerinin saklanabileceği bir altyapı sunmaktadır. PCI DSS standardına sahip ve BDDK tarafından lisanslanan Kart Saklama Hizmetleri sonucunda banka/kredi kartlarında bulunan bilgiler Kimlik Doğrulama (Authentication) ve Yetki (Authoziation) adımlarını kolaylaştırarak, banka/kredi kartı sahiplerine güvenli ve kolay bir ödeme aracı kullanma imkanı sağlamaktadır.

Mobil cihazlara kaydedilen veriler: Kullanıcıların web sitesi/mobil uygulama dahilinde, üye olduktan sonra ekleyecekleri fatura bilgileri ve kayıtlı yolcu bilgileri, kullanım kolaylığı yaratması açısından kullanıcıların mobil cihazında yerel olarak mobil uygulama içinde de kaydedilebilmektedir. Kullanıcı mobil uygulamada üyelik oturumu açmasa ve/veya üyelikten ayrılsa dahi, fatura bilgileri ve kayıtlı yolcu bilgilerine kullanıcı mobil cihazında mobil uygulama dahilinde ulaşabilir.

Kullanıcı verilerinin açıklanabildiği durumlar: Kullanıcıya ait kişisel veriler; ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. www.serisan.net, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel verilerden herhangi birini www.serisan.net işbirliği içinde olduğu ve bağlı şirketler hariç diğer üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda www.serisan.net, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,
www.serisan.net kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. www.serisan.net; gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Çerezlerin (cookie) durumu: www.serisan.net, kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri, kendisi veya 3. partiler tarafından hazırlanan teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları; ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, kullanıcının oturum bilgilerini, parolasını ve tercihlerini saklayarak oturumun açık kalmasını sağlar, bir sonraki ziyaretinde kullanıcıyı tanıyarak kullanımı kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası; web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği, ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde edilmesine ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postadan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Anket, yarışma ve benzeri hallerde toplanan veriler: www.serisan.net, tarafından web sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere ve yarışmalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, www.serisan.net ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

E-bülten gönderimleri ve duyurular: www.serisan.net; kullanıcılarını ekonomik gelişmeler, gündem ve kendi alanları hakkında bilgilendirmek amaçlı haftalık e-bülten gönderimi yapar. Gerekli gördüğü hallerde ya da 3. parti ortaklarıyla anlaşılması halinde tanıtım ve bilgilendirme içerikli Kampanya/Teklif/Paket duyuruları gönderebilir. Kullanıcılar bu e-postaların kendilerine ulaşmasını e-postanın alt kısmında açıklandığı üzere, belirtilen linke tıklayarak engelleyebilirler. Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayın” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz.

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve izin verdiğiniz durumlarda 3. Kişilere açıklayabilecek olup; söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan www.serisan.net olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kanun Kapsamında Kişisel Verinin Tanımı: Tarafınıza ait kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs.), iletişim bilgileri, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil telefon markası ve modeli, tarayıcı tipi ve versiyonu, sosyal medya bilgileri, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği: 6698 sayılı KVKK uyarınca şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek; mevzuat kapsamında güvenliği ve gizliliği sağlanmak kaydıyla açıklanarak, aktarılarak, devralınarak, elde edilebilir hâle getirilerek, sınıflandırılarak ya da kullanılmasını engelleyerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız kişisel veriler,

Sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, ev ve cep telefonu numaralarınız, ev adresiniz gibi bilgileri üye olduğunuzda, müşteri hizmetleri ile irtibat kurduğunuzda veya herhangi bir ürünümüzden ya da hizmetimizden yararlanırken www.serisan.net ile paylaşmaktasınız.

Kullandığınız ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, reklamlarımız, bizimle etkileşime geçme sıklığınız, kullandığınız cihazlara ilişkin bilgi ve veriler, ürün ve hizmetlerini kullanma sıklığınız, izlenme geçmişiniz (watch history), kategori tercihleriniz, ürün tercihleriniz, müşteri hizmetlerimiz ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yaptığınız telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler; çerezler üzerinden toplanan tarayıcı ve log bilgileri gibi verileri otomatik olarak işbu metinde yer alan çerezler yoluyla veya diğer program ve yazılımlarımız yardımıyla ya da otomatik olarak toplamaktayız.

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda, hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde, mevzuat gereğince; savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde; işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, www.serisan.net olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme
Yukarıda belirtilen amaçlarla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişiler/kuruluşlar, ana hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, başta konaklama firmaları, havayolu şirketleri, GDS (Global Dağıtım Sistemi) hizmet aracıları, kara ve deniz dahil ulaştırma hizmeti sunan firmalar, araç kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, transfer elemanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürüten ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz; ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, finans kurumlarına, sağlayıcılara veya firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde de aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli
Kişisel verileriniz,

 • Şirketimizin internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla, ad, soyad, TC kimlik numarası, pasaport numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi, yaşı, cinsiyeti, mesleği, yemek tercihleri, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bayilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

 • Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (CV), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;
  işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz
www.serisan.net olarak KVKK’nun yürürlülük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden sonra faaliyete geçmemiz sebebiyle işbu tarihten önce elde edilen kişisel veri bulunmamaktadır.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması
Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan kargo şirketleri, GDS (Global Dağıtım Sistemi) hizmet aracılarına aktarılabilecektir. Ancak kişisel verileriniz, Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmasa bile KVKK’da belirtilen şartlar sağlanarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izni dahilinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması
Kişisel verileriniz, şirketimiz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz; kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle ve muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler; yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, kişisel veri sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
Kişisel veri sahibi, şirketimize (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İstiklal Mah. Çark Cad. No:303/A Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan Serisan Baskı ve Reeklam Hiz. Tic. Ltd. Şti. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

www.serisan.net tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:
E-posta: serisan@serisan.net
Telefon: +90 264 277 32 50
Şirketimiz; iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, şirketimiz ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

bottom of page