MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu 13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup sözleşme, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi1.

Taraflar 1,1.

SATICI:

Ünvanı: Serisan Baskı ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Adresi: İstiklal Mah. Çark cad. No:303/A Serdivan / SAKARYA

Gümrükönü V.D. 7630890589

Telefon: +90 (264) 277 56 56

Web: https://www.serisan.net

 

1,2. ALICI:ADI / Doğum Yeri / Ünvanı: (online sipariş müşterisi.)Adresi:Telefon:E-Posta:2. Sözleşmenin içeriğiİşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya www.serisan.net İnternet Sitesi üzerinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve Satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.3. Sözleşme ve isim ÜRÜNElektronik ortamda alınan Ürün / ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka / Modeli, Satış Bedeli, Ödeme Şekli, Teslim Alacak Kişi, Teslimat Adresi, Kişisel Bilgileri, Kargo ücreti işbu formun gönderildiği sırada müşterinin beyan ettiği ve ödeme yapılan tutara karşılık gelen tutardaki gibidir.4. Genel Hükümler4,1. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme ve isim ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgilendirmeyi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.4.2. Sözleşme ve isim; ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, ALICI 'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI' ya siparişlerdeki gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda 3. maddede yazan Kargo ücreti, aksi belirtilmediği takdirde, ALICI tarafından ödenir.4,3. SATICI, sözleşme ve isim ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte dağıtma edilmesinden sorumludur.4,4. Ürünün ALICI'ya ya da bildirdiği kişiye teslimatı için; işbu sözleşmenin ALICI tarafından onaylanması ve Satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ya da banka kayıtlarında IPTAL edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.4,5. SATICI Mücbir Sebepler ile nakliyeyi engelleyen hava Muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme ve isim ürünü suresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ALICI siparişin IPTAL edilmesini, sözleşme ve isim ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, / teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir ve. ALICI'nın siparişi IPTAL etmesi halinde ödediği tutar 10 Gün içinde kendisine nakten yada defaten ödenir.4,6. Ürünün tesliminden önce ALICI'ya ait Kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce Haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka'nın ya da ilgili finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 Gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.4,7. Garanti belgesi ile Satılan ürünlerden olan ya da olmayan ürünlerden arızalı ya da bozuk olanlar, Garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması İçin SATICI'ya gönderilebilir. Gönderildiği takdirde Kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.4,8. ALICI ve SATICI işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerini Kabul ettiğini ve hükümlere uygun hareket edeceğini kabul ve beyan eder.4,9. İşbu Sözleşme maddeleri ile ALICI ve SATICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından Elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.5. CAYMA HAKKI5,1. Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.5,2. Kullanıcı siparişini, 1 saat içinde Üye Kontrol panelinden sipariş durumunu Kontrol ederek, +90 264 277 56 56 numaralı telefondan ve serisan@serisan.net Posta Adresi yada İletişim formunu kullanarak siparişini IPTAL edebilir.Ürün dağıtma alınmadan Geri gönderilebileceği gibi dağıtma alındıktan sonra ambalajı açılmadan (7) Gün içinde Geri yollanması durumunda da iade talebi kabul edilir.5,3. Tüketicinin Özel İstek ve talepleri uyarınca üretilen Ya da üzerinde da ilaveler ya değişiklik yapılarak kişiye Özel hale getirilen mallarda Tüketici cayma hakkını kullanamaz.6. UYUŞMAZLIKLARIN Çözümüİşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI 'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.İşbu Sözleşme 01-01-2021 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.Sözleşme koşullarını okudum ve kabul ediyorum.
Garanti: Yüklemiş olduğunuz fotoğraflar ve hediyelik ürünler müşteri memnuniyeti garantilidir. Hazırlık ve kargolama süreci 5 iş günüdür, siparişleriniz kargolandıktan 3-4 iş günü sonra kargo şirketi tarafından adresinize teslim edilir.

İade: Kargo sürecinden ya da bizden kaynaklanacak her türlü problemde iade hakkınız mevcuttur.

İptal: Fotoğraflarınızı yükleyerek tamamladığınız siparişinizi 1 saat içinde iletişim yollarımızdan bize ulaşarak iptal edebilirsiniz. 1 saati geçen siparişler ise iptal edilemez.

Gizlilik: Gizlilik politikamıza https://www.serisan.net/store-policy adresinden ulaşabilirsiniz. Kredi kartı ile alışverişleriniz iyzico güvencesiyle gerçekleştirilmektedir.